La EMPRESA MUNICIPAL MIXTA AIGÜES DE TARRAGONA (EMATSA) adjudica a X-AI la Redacción del Proyecto titulado REMODELACIÓ BOMBAMENT EB LA MORA.