El AJUNTAMENT DE SANT CELONI (BARCELONA) aprueba el Proyecto de EQUIPAMENT MUNICIPAL DESTINAT A CASAL DE LA GENT GRAN, redactado por XÚQUER-ARQING.