La EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE TARRAGONA (EMATSA) aprueba el Proyecto de Ejecución de EQUIPO DE RECEPCIÓN DE CUBAS, ZONA DE EQUIPOS Y ZONA DE REACTIVOS, redactado por X-AI.

24/01/2022

La EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE TARRAGONA (EMATSA) ha aprobado el Proyecto titulado:

REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE LES ACTUACIONS DE MILLORA A REALITZAR AL SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA CIUTAT DE TARRAGONA (Exp. C026_21)
LOT 5: REDACCIÓ PROJECTE EQUIP DE RECEPCIÓ DE CUBES, ZONA RESIDUS I ZONA REACTIUS.

– IMPORTE: 1.073.116,25 €