La EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE TARRAGONA (EMATSA) aprueba el Proyecto de Ejecución de REMODELACIÓN DEL BOMBEO DE LA E.B. LA MORA, redactado por X-AI.

24/01/2022

La EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE TARRAGONA (EMATSA) ha aprobado el Proyecto redactado por X-AI y titulado:

REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE LES ACTUACIONS DE MILLORA A REALITZAR AL SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA CIUTAT DE TARRAGONA (Exp. C026_21)
LOT 1: REDACCIÓ PROJECTE ESTUDI REMODELACIÓ BOMBAMENT E.B. LA MORA

– IMPORTE: 1.143.099,44 €