X-AI entrega a la EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE TARRAGONA (EMATSA) el Proyecto de Reposición del Colector de la Estación de Bombeo del Miracle, por 0,34 M€.

28/04/2020

Xúquer, ArqIng, S.L., (X-AI), ha redactado y entregado a la EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE TARRAGONA (EMATSA) el Proyecto titulado:

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REPOSICIÓ DEL COL·LECTOR DE L’ESTACIÓ DE BOMBAMENT DEL MIRACLE A TARRAGONA

L’objectiu del projecte és la renovació del tram final del col·lector de la xarxa de sanejament de Tarragona, des de l’Estació de Bombament del Miracle fins a l’Estació de Bombament del Carrer Barcelona. Es tracta d’una canonada de polietilè que discorre per una galeria excavada en roca i que passa per baix de l’estació de trens de Tarragona, creuant la seva platja de vies. L’actuació es durà a terme mitjançant una perforació dirigida des d’un nou punt sensiblement perpendicular a les vies de tren. La canonada dintre de la galeria será retirada posteriorment.

El importe aproximado de las obras será de 341.323,09 € + IVA