La DIPUTACIÓ DE BARCELONA aprueba el Proyecto de MILLORA DE SEGURETAT VIÀRIA EN CAMINS MUNICIPALS INCLOSOS EN EL PLA ZONAL. FASE 1 (LOT 2. MANRESA), redactado por XÚQUER-ARQING.