La EMPRESA MUNICIPAL MIXTA AIGÜES DE TARRAGONA (EMATSA) adjudica a X-AI la Redacción del Proyecto titulado MILLORA DEL SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA DE TARRAGONA: EQUIP DE RECEPCIÓ DE CUBES, ZONA DE RESIDUS I ZONA DE REACTIUS.