La ENTITAT MUNICIPAL D’AIGÜES DE TARRAGONA (EMATSA) adjudica a XÚQUER-ARQING la Redacción del Proyecto de la CANALITZACIÓ DEL TRAÇAT DE LA MINA DE L’ARQUEBISBE I POUS RENAU PER AL SISTEMA D’ABASTAMENT D’EMATSA.