X-AI entrega a la Conselleria d’Habitatge (CHOPVT-GVA) el Proyecto de Mejora de Seguridad Vial en Calle Mayor fase I en Albalat dels Sorells (Valencia)