X-AI entrega a la EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE TARRAGONA (EMATSA) el Proyecto de ejecución de EQUIPO DE RECEPCIÓN DE CUBAS, ZONA DE EQUIPOS Y ZONA DE REACTIVOS.

19/11/2021

Xúquer, ArqIng, S.L., (X-AI), ha redactado y entregado a la EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE TARRAGONA (EMATSA) el Proyecto titulado:

REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE LES ACTUACIONS DE MILLORA A REALITZAR AL SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA CIUTAT DE TARRAGONA (Exp. C026_21)
LOT 5: REDACCIÓ PROJECTE EQUIP DE RECEPCIÓ DE CUBES, ZONA RESIDUS I ZONA REACTIUS.

– IMPORTE: 1.073.116,25 €