X-AI entrega a la EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE TARRAGONA (EMATSA) el Proyecto de ejecución de REMODELACIÓN DEL BOMBEO DE LA E.B. LA MORA.

18/11/2021

Xúquer, ArqIng, S.L., (X-AI), ha redactado y entregado a la EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE TARRAGONA (EMATSA) el Proyecto titulado:

REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE LES ACTUACIONS DE MILLORA A REALITZAR AL SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA CIUTAT DE TARRAGONA (Exp. C026_21)
LOT 1: REDACCIÓ PROJECTE ESTUDI REMODELACIÓ BOMBAMENT E.B. LA MORA

– IMPORTE: 1.143.099,44 €