XÚQUER-ARQING entrega a la CONSELLERIA D’EDUCACIÓ – GVA el Proyecto de REPARACIÓN DE CUBIERTA DEL IES XIXONA DE XIXONA, ALICANTE.