XÚQUER-ARQING entrega a la CONSELLERIA D’EDUCACIÓ – GVA el Proyecto de REPARACIONES EN EL EDIFICIO DEL I.E.S. Nº1 DE XÀBIA, ALICANTE.