XÚQUER-ARQING entrega al AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA (BARCELONA) el Proyecto de REFORMA DEL CAMPO DE DEPORTES MUNICIPAL.